VW povećava plate

Volkswagen povećava plate u Njemačkoj

volkswagen fabrika 2013

Volkswagen AG i IG Metall sindikat radnika postigli su sporazum o povećanju plata radnika ove kompanije u Njemačkoj. Od 1. septembra 2013. godine, osnovna plata zaposlenih koji su zaposleni po kolektivnom ugovoru bit će povećana za 3,4%, odnosno dodatnih 2,2% od 1. jula 2014. Volkswagen se takođe složio da načini dodatni doprinos u okviru kompanijinog penzijskog aranžmana.

Za zaposlene pod kolektivnim ugovorom, kompanija će uplatiti jednokratno 300 eura. Novi kolektivni ugovor kompanija će potpisivati sa radnicima na 20 mjeseci i on će važiti od 1. jula ove godine do 25. februara 2015. godine. Međutim, Volkswagen i IG Metall složili su se da analiziraju ekonomsko stanje u maju 2014. godine i u skladu sa njim načine eventualne promjene.

Kategorije: Vijesti