Tag "novi pilot projekat oblak"

Vrati se na početnu
Nova tehnologija

Volvo pokreće pilot projekat „oblak“

Volvo pokreće pilot projekat korištenja „oblak“ baziranih komunikacija u svrhu sigurnije vožnje Volvo Car Group (Volvo automobili), švedska transportna administracija (Trafikverket) i norveška administracija za ceste (Statens Vegvesen), udružuju snage