Pad profita za Volkswagen AG

Pad profita za Volkswagen AG

Očekuje se da će VW objelodaniti najniži kvartalni profit kompanije od 2009. godine, dok rival ove kompanije Daimler ima planove da snizi troškove sa ciljem uvećanja profita. Izgleda da prebacivanje fokusa na Kinu i SAD nisu bili dovoljni za VW, BMW i Daimler da pokriju gubitke nastale na evropskom tržištu.

Volkswagen će 24. oktobra objelodaniti rezultate svog poslovanja za treći kvartal, pri čemu se očekuje da će profit iznositi 2,3 milijardi eura, prema predviđanjima analitičara. Ovo bi moglo da bude pad od 21% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i najveći od globalne recesije 2009.

Obzirom njemački proizvođač upravo počinje da osjeća posledice krize, evropski proizvođači automobila će se naći pred dugim vremenskim periodom borbe da pronađu rješenja koja će im omogućiti da prežive.

Kategorije: Vijesti