Audi uvodi Android i iOS u automobile

Puristisch, sportlich und clean ?  Audi zeigt neues TT-Interieur auf der CES

Audi uvodi Android i iOS u automobile

Audi donosi  Software platforme  Google Android Auto i  Apple CarPlay u svoje automobile.  Bitne funkcije biće ubuduće integrisane u Audi Multi Media Interface (MMI).

„Naši kupci žele uvijek biti konektovani na internet i poznate usluge smartphonea  koristiti i u automobilu “, kaže prof. dr. Ulrich Hackenberg, predsjednik Uprave tehničkog razvoja AUDI AG-a.  „U vezi sa tim usko sarađujemo sa firmama kao što su Google i Apple.  Funkcije, koje su kupcu dostupne na smartphoneu, ubuduće može koristiti i pomoću komandnih sistema u autu.

Važni parametri kod njihove integracije su lakoća primjene za korisnika i mali nivo ometanja za vozača. Osim toga sigurnost podataka igra centralnu ulogu. Mi odvajamo funkcije, koje se odnose na vozilo, od infotainment obilježja, na taj način osiguravamo podatke od neovlaštenog pristupa. Kupac mora izričito odobriti upotrebu podataka u vozilu“.

Kao jedini proizvođač premium automobila Audi spada u osnivačke članove alijanse Google Open Automotive Alliance (OAA). Kooperacija postoji od početka 2014. godine i ima za cilj, da u automobil integriše Android platformu i njene Apps aplikacije pod pojmom „Android Auto“.  Sa uslugama kao navigacijom pomoću  Google Maps i sa  Streaming Service Google Play Music postoje već prvi rezultati. Integracija CarPlaya vršit će se također u intenzivnoj razmjeni između Audi razvojne laboratorije u Silicon Valleyu i Apple-u.

Uska sradanja dozvoljava optimalnu integraciju obje Smartphone platforme sa najvećom rasprostranjenošću u Audi MMI. Kupci će u svako doba moći odabrati, koju od ovih platformi žele koristiti u autu .

Kategorije: Nova tehnologija