Tehnologija pogleda od 360 stepeni ključna za Volvo cilj nesreća bez žrtava

??????????????????????????????????????????????????????????????

Tehnologija pogleda od 360 stepeni ključna za Volvo cilj nesreća bez žrtava

Sa razvojem nove sigurnosne tehnologije, koja locira rute za izbjegavanje saobraćajnog udesa, Volvo je napravio jedan od najvećih koraka prema realizaciji svoje vizije da do 2020. godine niko ne bi trebao smrtno stradati ili biti ozbiljno povrijeđen u novom Volvo vozilu.

U decembru ove godine, četverogodišnji Non-Hit Car and Truck projekat, dolazi do svog kraja, ostavljajući iza sebe krunsko dostignuće – sljedeću generaciju senzorske tehnologije, koja nudi pogled od 360 stepeni oko vozila. Kao rezultat saradnje švedskih akademija, instituta i industrijskih partnera, ovaj se projekat fokusirao na razvoj novih tehnologija i unaprijeđenje postojećih sa ciljem smanjenja rizika od nesreća kako za putnička, tako i za komercijalna vozila.

Besprijekoran pogled od 360 stepeni oko vozila

Jedan od izazova projekta bilo je stvaranje kohezivnog sistema detekcije od strane brojnih senzora diskretno instaliranih oko automobila, što je nešto potpuno novo. To zahtijeva razvoj centraliziranog Senzor Fusion okvira, koji omogućava da brojne tehnologije – kamere, radar, lidar, GPS i tako dalje – efikasno dijele informacije.

Kroz ovu mrežu, sistem je u mogućnosti ponuditi pogled na okruženje od 360 stepeni i detektovati bilo kakve potencijalno opasne objekte koje vozač inače ne može na vrijeme vidjeti. Fokusiranjem na dostupne automobilske senzore, projekat je napravio veliki korak u približavanju ove nove tehnologije realnosti u bliskoj budućnosti.

??????????????????????????????????????????????????????????????

Stvaranje ruta za izbjegavanje saobraćajnih nesreća

Pogled od 360 stepeni unaprijeđen je generatorom manevara, novim sigurnosnim elementom, koji koristi softver da identifikuje rutu za izbjegavanje udesa u svim scenarijima saobraćaja. Sistem koji radi tako što konstantno analizira potencijalne prijetnje, može čak i asistirati vozaču kroz automatsko kočenje i upravljanje. Kako bi se ilustriralo kako sistem radi, projekat je uključivao stvaranje dva testna vozila.

Važan korak za projekat 2020 i autonomne automobile

„Volvo Cars je definitivno na prvoj liniji, kada su u pitanju inovativna istraživanja sistema aktivne sigurnosti. Sa Non-Hit Car and Truck projektom, napravili smo značajan korak naprijed prema realizaciji vizije da do 2020. godine niko ne bi trebao smrtno stradati ili biti teško povrijeđen u novom Volvo automobilu. Ova je tehnologija bitna i za razvoj autonomnih vozila, koja će biti u mogućnosti da automatski skreću i koče, kako bi izbjegli kontakt sa drugim objektom. Sljedeći korak je stvaranje automobila koji se prilagođava ponašanju vozača.“ – kaže Anders Almevad, projekt menadžer Non-Hit Car projekta pri Volvo Cars.

O Non-Hit Car and Truck projektu

Non-Hit Car and Truck projekat, vrijedan 80 miliona SEK, pokrenut je u septembru 2010. godine, a završava se u decembru 2014. godine. On podržava Volvo viziju da do 2020. godine niko ne bi trebao smrtno stradati ili biti teško povrijeđen u novom Volvo automobilu. Fokus je bio na razvoju tehnologija koje će smanjiti rizik od nesreća, kako za putničke automobile, tako i za komercijalna vozila. Partneri projekta su bili Volvo Cars, AB Volvo, ÅF (razvoj senzorske fuzije), HiQ (razvoj tehnologije senzora), Mecel (dobavljač senzora) i Univerzitet Chalmers.

Kategorije: Nova tehnologija