Hertz ML 2000.3 Legend – Senzacija bez izobličenja

Hertz ML 2000.3 Legend 03

Hertz ML 2000.3 Legend – Senzacija bez izobličenja

Ljubitelji muzike koji posjećuju koncerte dobro pozanju emocije koje stvaraju niske frekvencije, odnosno senzaciju koju stvaraju duboki basovi bez izobličenja i dinamičke kompresije.

Iz tog razloga je Hertz R & D stvorio subwoofer ML 2.000.3 Legend. Tokom duge razvojne faze, inženjeri su postavili samo jedan ambiciozan cilj: da emociju nastupa ‘uživo’ prenesu u ambijent automobila. Zahvaljujući potpuno novom diazjnu i kompaktnim dimenzijama, ovaj subwoofer je optimiziran za rad u malom prostoru, ugrađen u kompresionu kutiju malih dimenzija. Na taj način postignute su referentne performanse i jednostavna instalacija, a to su dva teško spojiva uslova.

Hertz ML 2000.3 Legend 02

Veliki neonijumski magnet osigurava stabilnost magnetnog polja pri velikim ekskurzijama membrane. Nizak sadržaj ugljika i precizna obrada su preduslovi za maksimalnu magnetnu permeabilnost i nizak nivo izobličenja na velikim snagama.

Kretni kalem prečnika 100 mm, namotan je žicom koja podnosi visoku radnu temperaturu i dimenzionisan je za snagu do 1.400 W, uz smanjenu dinamičku kompresiju. Membrana ima ‘Exponential V-cone’ (konusni) oblik, sa polnim aluminijskim prstenom ‘ Aluminium Shorting Ring’, kako bi zadržala krutost i gumeni ‘ Boundary Free IIR rubber surround’ ovjes za dug hod i visoki SPL (Sound Pressure Level).

Hertz ML 2000.3 Legend 01

Prečnik kućišta zvučnika je 200 mm, frekventni opseg od 30 do 600 Hz, efikasnost  86 dB/W/m, a ukupna masa 6,12 kg. Interesantno je da proizvođač navodi i podatak X-mech = 23 mm, definisan kao ‘maksimalna mehanička ekskurzija linearne funkcije površine u oba pravca’. Kompaktan dizajn i elektroakustički parametri optimizirani su za kompresionu (zatvorenu) kutiju unutrašnje zapremine od 10 do 17 l.

Elektroakustički parametri:

Xmax = 13 mm
Re = 2,7 Ω
Fs = 40 Hz
Vas = 9,5 l
Mms = 110 g
Cms = 0,15 mm/N
BL = 11 Tm
Qts = 0,56
Qes = 0,63
Qms = 0,5
SPL = 86 dB

 

Hertz ML 2000.3 Legend 04

Kategorije: Audio/Video