Volvo Trucks I-Shift mjenjači sa stepenima preijnosa za sporu vožnju

Volvo Trucks I-Shift mjenjac 01

Volvo Trucks I-Shift mjenjači sa stepenima preijnosa za sporu vožnju

Volvo Trucks predstavlja novog člana u porodici I-Shift mjenjača: I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju. Novi stepeni prenosa, koji su dodani na automatski mjenjač, pružaju iznimnu sposobnost kretanja na kamionima koji voze teške terete u zahtjevnim situacijama. Sistem je jedinstven na serijski proizvedenim teškim kamionima.

Nova verzija mjenjača I-Shift-a kompanije Volvo Trucks omogućuje dodavanje do dva stepena prenosa za sporu vožnju. Između ostalog, to znači da se kamion u kombinaciji s odgovarajućim prenosnim odnosom pogonskih osovina, odgovarajuće specificiranim ovjesom i ograničenjem brzine kretanja, može pokrenuti iz mirovanja i transportovati bruto masu (GCW) do 325 tona.

„I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju pruža potpuno novu ponudu teških kamiona sa automatskim mjenjačem za regulaciju brzina pri sporoj vožnji i vožnji unatrag. Kamion tako može povući težak teret u situacijama koje bi inače mogle dovesti do skupih zastoja“, kaže Peter Hardin, voditelj proizvoda za modele FM i FMX.

Uz nove stepene prenosa za sporu vožnju kamion može voziti brzinom od samo 0,5 – 2 km/h kod optimalnih radnih okretaja motora za maksimalnu vučnu snagu. To znači ogromnu pomoć pri preciznom manevrisanju, npr pri građevinskim i remontnim radovima.

Volvo Trucks I-Shift mjenjac 02

„Značajno poboljšana vozna svojstva i mogućnost kretanja sa novim stepenima prenosa za sporu vožnju olakšavaju i ubrzavaju posao vozača na teškim terenima i klzavim površinama sa teškim teretima, npr na gradilištima, u rudnicima ili šumama. Što je teži transportni, a lošija površina ili teren, to vozač više dobiva koristeći kamion koji ima I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju“, objašnjava Hardin.

Prevozničkim kompanijama koje se bave teškim transportima na zahtjevnim površinama kao i stalnom vožnjom autocestom, stepeni prenosa za sporu vožnju također nude fleksibilnost i mogućnost poboljšanja ekonomičnosti zbog nižjih okretaja motora u diretnom stepenu prenosa mjenjača.

„I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju omogućuje kretanje iz mirovanja u ekstremnim situacijama. Njihovim kombiniranjem sa odnosom stražnje osovine, kojim se optimizira broj okretaja pri visokim brzinama, postiže se manja potrošnja goriva na autocesti. To je značajna pogodnost za transportne kompanije koje obavljaju te vrste poslova”, kaže Hardin.

I-Shift je dostupan sa jednim ili dva stepena prenosa za sporu vožnju naprijed, te dva stepena za sporu vožnju unatrag, ili bez njih.

Volvo Trucks I-Shift mjenjac 03

Činjenice, I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju

I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vožnju dodatni je napredak u odnosu na automatski mjenjač I-Shift kompanije Volvo Trucks. Nova verzija mjenjača I-Shift posebno je razvijena za iznimnu mogućnost kretanja i vrlo sporu vožnju. I-Shift sa stepenima prenosa za sporu vonju omogućuje vožnju brzinama 0,5-2 km/h, a omogućuje kretanje iz mirovanja sa bruto masom do 325 tona, što je jedinstveno na serijski proizvedenim kamionima s automatskim mjenjačima.

Sistem prenosa dostupan je kao mjenjač sa direktnim pogonom ili „overdrive“ (štednim) pogonom sa jednim ili dva stepena prenosa za sporu vožnju. Moguće je i specificirati dva stepena puzanja (crawler) pri vožnji unatrag.

Niske brzine za sporu vožnju ugrađene su u mjenjač I-Shift. Mjenjač je 12 cm duži od klasičnog I-Shift mjenjača. Ovakav mjenjač dostupan je za 13- i 16-litarske motore kompanije Volvo Trucks na modelima Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH i Volvo FH16.

Odnosi, I-Shift mjenjača sa stepenima prenosa za sporu vožnju

Na mjenjaču s jednim stepenom prenosa za sporu vožnju odnos je 19:1, u mjenjaču sa direktnim pogonom i u mjenjaču s „overdrive“ pogonom je 17:1 (kod klasičnog I-Shift mjenjača sa direktnim pogonom je 15:1). Na mjenjaču sa direktnim pogonom i mjenjaču sa „overdrive“ pogonom sa dva stepena prenosa za sporu vožnju najniži odnos je 32:1.

Odnos najnižeg stepena na mjenjaču s direktnim pogonom pri vožnji unatrag je 37:1.

Volvo Trucks I-Shift mjenjac 04

Kategorije: Komercijalna vozila