Test: ŠKODA ENYAQ iV x80 – Respektabilan u svim segmentima

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Test: ŠKODA ENYAQ iV x80 – Respektabilan u svim segmentima

ŠKODA ENYAQ iV je prvi električni model češke marke koji je javnosti predstavljen početkom 2021. godine koja je bila izuzetno turbulentna za auto industriju, što je bio glavni uzrok za kasnije uvođenje ovog modela na brojna tržišta među kojim je i Bosna i Hercegovina. O električnim automobilima intenzivno se vode diskusije, a prije svega koliko su oni zaista upotrebljivi na infrastrukturno zaostalim tržištima poput Bosne i Hercegovine.

Naš test nije bio puko „cijeđenje” svakog nalektrisanog jona u bateriji kako bi utvrdili da je proizvođač ispunio obećanje o maksimalnom dometu. U našem testu vozili smo češkog električara kao svaki drugi automobil sa SUS motorom, sa punim prohtjevima i bez obaziranja na rekuperaciju energije. Jednostavno, vozili smo onako kako će voziti većina vozača današnjice.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 01
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 02
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 03
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 04
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 05
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 06
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 07
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 08
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 09
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 10
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 11
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 12
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 13
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 14
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 15
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 16
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 17
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 18
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 19
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 20
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 21
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 22
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 23
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 24
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 25
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 26
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 27
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 28
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 29
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 30
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 31
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 32
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 33
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 34
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 35
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 36
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 37
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 38
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 39
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 40
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 41
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 42
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 43
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 44
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 45
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 46
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 47
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 48
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 49
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 50
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 51
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 52
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 53
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 54
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 55
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 56
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 57
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 58
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 59
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 60
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 61
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 62
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 63
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 64
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 65
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 66
previous arrow
next arrow
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 01
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 02
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 03
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 04
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 05
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 06
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 07
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 08
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 09
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 10
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 11
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 12
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 13
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 14
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 15
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 16
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 17
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 18
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 19
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 20
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 21
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 22
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 23
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 24
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 25
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 26
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 27
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 28
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 29
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 30
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 31
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 32
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 33
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 34
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 35
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 36
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 37
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 38
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 39
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 40
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 41
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 42
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 43
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 44
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 45
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 46
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 47
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 48
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 49
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 50
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 51
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 52
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 53
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 54
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 55
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 56
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 57
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 58
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 59
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 60
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 61
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 62
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 63
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 64
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 65
Test Skoda Enyaq iV x80 -2023- 66
previous arrow
next arrow
Piše: Emir Kalender
.
Dizajn i ponuda prostora

Škodin dizajnerski tim u posljednjoj deceniji radi zaista fantastičan posao što najbolje potvrđuju brojni dopadljivi modeli. Fokusiranjem na stvaranje nove generacije električnih automobila mnogo toga se promijenilo u inžinjerskom pristupu pa su i dizajneri stavljeni pod dodatni pritisak – stvoriti prepoznatljiv i energičan dizajn koji je će biti jasno povezan sa aktuelnim modelima te biti putokaz za budućnost.

Dizajn ENYAQ iV modela je progresivan i veoma uravnotežen zbog čega će biti dugo vremena aktuelan i svjež. Prepoznatljivi Škodin dizajnerski DNA prošao je kroz evoluciju pa su linije karoserije dodatno zaoštrene što u potpunosti odgovara karakteru automobila. Posebno se ističe karakterističani prednji dio koji je naglašava progres u dizajnu i tehnologiji.

Konkretno, uz već poznata LED Matrix svjetla dizajneri su dobili mogućnost da kreiraju novu (opcionu) kristalnu masku koja je osvijetljena LED diodama. Tradicionalna rešetka je poboljšana sa kristalnim efektom i osvijetljena sa 130 LED dioda koje automobilu daju jedinstveni „svjetlosni potpis“, koji nadograđuje originalne animacije Coming/Leaving Home funkcija.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Pogled na bočnu stranu automobila ostavlja poseban utisak za šta su krive same dimenzije automobila. Sa dužinom od 4.649 mm, širinom 1.879 mm visinom 1.616 mm i međuosovinskim razmakom od 2.765 mm, ENYAQ iV je po veličini sličan tradicionalnom SUV KODIAQ modelu, ali ima još dinamičniji stil koji dodatno naglašavaju 20 inčni točkovi „NEPTUNE” sa aero dodacima.

Po samim linijama karoserije već možete naslutiti da je aerodinamička efikasnost na visokom nivou, a otpora zraka od 0,27 to potvrđuje. Zadnji dio automobila također nosi moderna dizajnerska obilježja i tehnološka rješenja, međutim ukupno gledajući prilično je konzervativan u odnosu na ostatak automobila.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Unutrašnjost putničke kabine oličenje je novog stepena prostranosti koju ŠKODA nudi u svijetu električnih automobila. Već je odavno poznato da je češka marka kroz sve svoje dosadašnje modele neprikosnovena u ponudi prostora, a sa ENYAQ iV modelom taj se standard podigao slobodno možemo reći za dva stepenika. Ulaskom u putničku kabinu i sjedanjem za upravljač škodinog električara stiče se utisak da vozite znatno veći automobil – da ne kažemo kombi.

Velike staklene površine putničku kabinu čine prozračnom pa se osjeća prostranosti dodatno uvećava. Vozili četiri ili pet odraslih putnika, razlike u komforu gotovo da nema. Priču o impresivnoj prostranosti dopunjuje i osnovna zapremina prtljažnika od 585 litara, a ista se povećava preklapanjem zadnje klupe na ogromnih 1.710 litara.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Sama unutrašnjost izrađena je u kombinaciji različitih materijala sa kojim smo se već susretali kroz modele ko što su novi KODIAQ i SUPERB – znači kombinacije različitih plastika, sa različitim gravurama, kao i više vrsta tkanina. Sve je veoma dobro uklopljeno po već dobro poznatom Škodinom šablonu.

Dizajneri unutrašnjosti kreirali su instrument tablu i centralnu konzolu da budu konceptualno veoma bliske sa istim segmentima u aktuelnom modelu OCTAVIA. Jasno razlika postoji, pa tako ispred vozača u ENYAQ iV modelu nalazi se mali kolor ekran (dijagonalne veličine 5,3 inča) koji obavlja funkciju „virtuelnog cockpita”, dok se na sredini nalazi predimenzionirani 13 inčni centralni ekran Infotainment sistema preko kojeg se upravlja svi raspoloživim servisima koje ENYAQ iV ima.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Ovakav dizajnerski pristup teško je logički prihvatiti iz gledišta vozača, jer većina informacija koje bi vozač gledao ispred sebe u ovom slučaju mora gledati na velikom centralnom ekranu. Na taj način dodatno skreće pogled sa puta ispred sebe. Po logici stvari, veličina ekrana trebala bi biti obratna.

Po već isprobanom receptu ŠKODA je u ENYAQ iV modelu implementirala kombinaciju digitalnih komandi, „klizača” i fizičkih prekidača što je već poznato sa OCTAVIA modela. Nije izostavljena ni tradicionalna Simply Clever karakteristika koju imaju ŠKODA automobili. U to spada popularni kišobran u vratima vozača ili tradicionalni strugač za leda koji se kod ENYAQ iV modela ne nalazi ispod poklopca rezervoara za gorivo jer ga ENYAQ iV nema, već u zadnjim vratima. Pored toga, ispod poda prtljažnika postoji prostor za kabl za punjenje, kao i sredstvo za čišćenje kabla kako se korisnici ne bi isprljali.

ENYAQ sa svojim naprednim dizajnom, dobrim proporcijama i velikim dimenzijama teško da neće privući pažnju. Oni koji budu putovali sa češkim električarem uvjerit će se u pametan raspored u putničkoj kabini, obilju prostora i svjetlosti u putničkoj kabini, a ljubitelji tehnologija uživat će u brojnim korisnim “gadgetima”.

Ukupno gledajući ENAYQ iV tipični je ŠKODA automobil sa dobro poznatim rješenjima, ali u modernijoj izvedbi. Ipak, postoje i rješenja koja se dugo koriste kod drugih manjih ŠKODA modela, te jednostavno nisu prikladna za ovaj model koji zaslužuje znatno više. Najbolji primjer su prekidači za spuštanje/podizanje stakala koji su prejednostavnog dizajna.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Električna platforma: pogonski motori i baterija

Danas kupci na automobilskom tržištu imaju zaista bogatu ponudu električnih automobila i zapravo nema ni jednog ozbiljnijeg automobilskog proizvođača da nema bar jedna električni automobil u ponudi. Gledajući promotivne kampanje, svi se hvale da baš oni nude najveći, ili bar među najvećim, dometima sa jednim punjenjem baterije. Za običnog kupca stvari izgledaju prilično jednostavne, pa se vrlo lahko može prevariti jer svi električni automobili nisu isti.

Obećani dometi na papiru izgledaju sjajno, međutim ti rezultati su dobiveni manje-više u idealnim uslovima, dok su za upravljačem testnih automobila bili profesionalni test vozači. Šta je u praksi realno za očekivati od prosječnog vozača? Šta su najveći izazovi za vozača električnog automobila u Bosni i Hercegovini? Kako se vozi češki električar? Upravo o tome pišemo u nastavku…

ŠKODA ENYAQ MEB platforma

ŠKODA za svoje električne modele koristi Volkswagen grupacijsku MEB platformu koju smo već upoznali. MEB platforma po svojoj arhitekturi namijenjena je samo za automobile na električni pogon što je inžinjerima omogućilo da potpuno drugačije rasporede pogonske elemente nego što je slučaj sa automobilima sa SUS motorima. Također, raspodjela težine automobila je drugačija pa su stvoreni preduslovi da se naprave bolje vozne karakteristike. Uz jednostavniji pogonski sklop dolazi i bolja iskorištenost prostor u putničkoj kabini, pa sve to ima praktične efekte u vožnji.

MEB platforma tako donosi električni motor koji je smješten u zadnjem dijelu automobila i pokreće zadnju osovinu, a baterija se nalazi u podu automobila. Testirani model imao je pogon na sva četiri točka što znači da je za pokretanje prednjih točkova zadužen još jedan motor koji je smješten u prednji dio automobila. Motor na prednjoj osovini dodatno će opteretiti ENYAQ iV x80 model za 210 kg u odnosu na model samo sa zadnjom vučom (2.540 kg), ali sa druge strane imate i više snage te bolju trakciju. Opcija dodatnog motora bit će najkorisnija za one koji žive u brdovitim predjelima na kojim su klizavi putevi tokom padavina. Ipak, ne treba vas prevariti pogon na sve točkove jer zbog velike težine automobila morate imate dobre gume.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Baterija čije je kućište smješteno u pod automobila ima dvanaest baterijskih modula, a svaki modul sadrži 24 ćelije. Bruto kapacitet baterije je 82 kWh od kojih se neto 77 kWh može koristiti za pokretanje vozila. Ista se može puniti sa svim trenutno dostupnim punjačima, što u praksi znači da ENYAQ iV podržava brzo punjenje od 125 kW. Sama baterija teži 493 kilograma što je značajan dio ukupne težine automobila. Baterija je dizajnirana tako da je u slučaju bilo kojeg kvara same ćelije ili modula, isti moguće zamijeniti.

Po WLTP mjerenju u optimalnim uslovima moguće je prijeći do 544 km, međutim većina vozača neće voziti u idealnim uslovima pa je ta kilometraža nešto manja, a tokom testa upravo smo se tu fokusirali – na realni domet.

U proteklih nekoliko godina svi veći gradovi Bosne i Hercegovine dobili su značajan broj javnih punjača zbog čega se povećava opravdanost nabavke električnog automobila. Međutim, dostupnost punjača u manjim mjestima je slaba, kao i na magistralnim odmorištima. Zbog toga možete doći u prilično nezgodnu situaciju, pa tako ako vozite automobil sa količinom energije koja vam je “u knap” do odredišta, a javi se situacija da morate povećati rutu puta – recimo zbog obilaska saobraćajne nesreće, doći ćete sigurno u vrlo neugodnu situaciju. Zbog toga u BiH uvijek dopunjavajte auto, svakom prilikom…

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Vozne karakteristike: Udoban i brz sa realno korisnim dometom

Testirani ENYAQ iV x80 u snažnom izdanju raspolaže sa 265 KS i 425 Nm okretnog momenta. To je respektabilna snaga koja se bez problema nosi sa težinom automobila od 2.750 kg, pa tako iz mjesta od 0 do 100 km/h ubrzava za 6,9 sekundi, a maksimalna brzina je elektronski ograničena na 160 km/h.

Snažni elektromotori koji se okreću i do 16.000 okretaja u minuti zaista fantastično guraju veliki češki SUV. Odziv na gas je momentalan pa u svakom momentu pogonski sklop spreman je da vas katapultira, bilo da krećete iz mjesta ili da ste se odlučili pretjecati. Ovaj električni automobil svoju dominaciju nad benzincima i dizelima najviše pokazuje na brzinama ispod 120 km/h. Iznad toga osjeti se nešto sporije ubrzanje, no svakako ovaj automobil i nije namijenjen za utrkivanje. Sa raspoloživom maksimalnom brzinom nećete nigdje zaostajati na autoputevima…

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Upravljački sistem komforno je podešen kako bi se osigurala što bolja udobnost, ali i dalje pruža sasvim dovoljno informacija sa podloge. Težina automobila je centralizovana pa automobil ima jako dobro držanje ceste i prilikom učestalih izmjena pravaca. Ipak ne treba imati prevelika sportska očekivanja. Više će biti zadovoljni oni koji cijene udobnost.

Kada je riječ o potrošnji električne energije u samoj vožnji na nju utiče dosta faktora (brojni potrošači, među kojima su vjerovatno najznačajniji razni grijači u putničkoj kabini), ali tokom testa u gradu se kretala od minimalnih 14 kWh do 27 kWh. U kombinaciji auto puta i magistralne ceste potrošnja se kreće oko 17,5 kWh. Računica pokazuje da je to malo više od 2 KM za 100 km/h ako punite po jeftinoj tarifi.

ŠKODA je napravila zaista respektabilan električni SUV koji je moguće detaljno konfigurisati na brojnim poljima. Prije svega tu se misli na pogonski sistem i kapacitet baterije koji su u fokusu prilikom kupovine električnog automobila. Obzirom da je riječ o vrhunskom modelu, ne treba trošiti riječi o tehnološkim i komfornim mogućnostima – granica je samo u novčaniku kupca. Gledajući sve ukupno, testirani ENYAQ iV spreman je zamijeniti modele sa benzinskim i dizelskim motorima. Ono što buduće kupce može staviti u dilemu jeste sama cijena automobila i broj punjača u međutačkama na putevima između većih bh. gradova.

Sistem rekuperacije energije prilikom kočenja vraća dio energije u bateriju, pa se mudriji vozači mogu poigrati s tim i dosta produžiti domete. Na upravljaču postoje „papučice” kao i kod benzinaca i dizela koje služe za promjenu stepena prijenosa, dok na ENYAQ iV modelu njima podešavate intenzitet snage rekuperacija. Zbog sistema rekuperacije energije kočioni sistem u početku vrlo blago koči jer tada se kočenje vrši elektro motorom. Samo kada jako pritisnete kočnicu onda se aktiviraju kočiona kliješta. U svakom slučaju trebat će vam malo vremena za privikavanje…

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

U konačnici sa opuštenom vožnjom u kojoj nismo kalkulisali i štedjeli na električnoj energiji došli smo do brojke od gotovo 400 km. U ekstremnim uslovima domet ne bi nikako trebao biti manji od 350 km, ali računajte svakako oko 400 km. Domet ispod 350 km definitivno ukazuje da nešto nije uredu ili sa vozačem ili sa automobilom. Vozači „računovođe” sigurno da će doći blizu obećanih 544 km.

Na kraju dolazimo do cijene automobila. Osnovni ŠKODA ENYAQ iV model u BiH košta 89.147,00 KM bez državnih subvencija koje u ovom momentu iznose 10.000 KM za sve električne automobile. Testni model sa serijski bogatom opremom uz još proširenu opcionu listu dodatne opreme košta 127.627,02 KM. ŠKODA ENAYQ iV sigurno da je tehnološki napredan automobil pa zbog toga i ne spada u grupu „pristupačnih” automobila na bh. Tržištu. Detaljnu specifikaciju testnog modela možete pročitati OVDJE.

Test ŠKODA ENYAQ iV x80, 2023.

Kategorije: Auto test, Testovi