Renault-Nissan potpisao ugovor sa Microsoftom

Renault-Nissan Alliance and Microsoft partnership

Renault-Nissan potpisao ugovor sa Microsoftom

Renault-Nissan potpisali ugovor sa Microsoftom koji podrazumijeva razvoj sistema za međusobno komuniciranje automobila.

Njemački proizvođači automobila već su sklopili sporazum o zajedničkom razvoju sistema za međusobno komunicaranje automobila. Još dok se ”tinta” na papiru nije ni osušila stigla je vijest da je Renault-Nissan Alijansa potpisala sporazum sa Microsoftom koji se također odnosi na razvoj tehnologije potrebne za komuniciranje automobila u saobraćaju.

Iako su svi sistemi još u fazi razvoja svima je jasno da međusobno moraju biti kompatibilni pa nije isključeno dalje povezivanje proizvođača automobila. Prvi su eksperimenti na za to predviđenim poligonima iznjedrili odlične rezultate jer je sudar automobila gotovo nemoguć. Jedino se postavlja pitanje tehnike koja uvijek može zakazati, baš kao i vozač.

Kategorije: Vijesti