Dizajniranje kamiona zahtijeva da proniknemo u budućnost

Volvo Dizajniranje kamiona 03

Dizajniranje kamiona zahtijeva da proniknemo u budućnost

Proces razvoja novog kamiona počinje mnogo prije samog predstavljanja vozila. Tokom tog perioda dosta toga može se promijeniti. Potrebno je sagledati budućnost da bi se razvio dizajn koji, u trenutku pojavljivanja, neće biti samo savremen, već i inovativan.

“Počeli smo raditi na novom Volvo FH još 2006. godine”, kaže Rikard Orell, direktor dizajna u kompaniji Volvo Trucks. “U to vrijeme niko nije čuo za iPhone. Ali, kada je 2012. godine predstavljen Volvo FH, pametni telefoni su iznenada postali sastavni dio društva. Moramo biti u stanju da predvidimo ovakve promjene.”

Sveobuhvatna informisanost o poslu je važan dio procesa projektovanja da bi se moglo predvidjeti kako će se svijet razvijati za pet, deset i petnaest godina. Tu spada sve, od intervjuisanja vozača, do istraživanja trendova u tehnologiji i kulturi.

“Proizvodni ciklusi u okviru transportne industrije traju duže nego u drugim industrijskim granama. Budući da smo lider u ovoj industriji, imamo veliku odgovornost da utječemo na razvoj tako da on poprimi održivu putanju”, kaže Rikard Orell.

Volvo Dizajniranje kamiona 01

Prije godinu dana Volvo Trucks je završio najveći poduhvat u historiji robne marke. Šest novih modela kamiona predstavljeno je za manje od godinu dana. Svaki model ima tri zajedničke karakteristike u dizajnu: gvozdeni znak se sada nalazi na upečatljivom mjestu, odmah ispod vjetrobranskog stakla, maska hladnjaka je veća, ima mustru u obliku saća, a farovi imaju oblik slova V. Međutim, najveći izazov za dizajnerski tim bio je da naglase razlike između svakog modela.

“Naša nova serija kamiona je kao neka porodica. Sastoji se od pojedinaca koji imaju svoje vlastite ličnosti. Upravo na ovim razlikama je i zasnovana prava snaga serije. Trudili smo se da za svaki model stvorimo jedinstvene karakteristike koje će odgovarati njegovoj namijeni, upotrebi i radnom okruženju”, kaže Rikard Orell.

Odgovarajući dizajn Prilikom izrade nove serije kamiona, najviše smo se fokusirali na to da zamislimo specifično radno okruženje u kojem će se naći svaki od modela. Upotreba inspirativnih slika bila je važno sredstvo u ovom dijelu procesa projektovanja.

Volvo Dizajniranje kamiona 05

“To je tradicionalna tehnika projektovanja koja nam pomaže da uhvatimo suštinu onoga što želimo izraziti”, kaže Asok George, rukovodilac dizajna spoljašnjosti kamiona u kompaniji Volvo Trucks. “To je posebno važno u našoj industrijskoj grani, s obzirom na to da stvaramo složen proizvod koji često predstavlja i radno mjesto i dom. Moramo misliti na tehničke uslove i zakonske propise, ali i premašiti zahtjeve klijenata. Sve je to veoma zahtjevno, ali, budući da dizajneri razmišljaju u slikama, koristimo inspirativne slike da bismo stimulisali naš kreativni proces.”

Tokom procesa, izraz i ličnost koje smo htjeli postići kod svakog novog modela bile su predstavljene nizom slika. Za vodeći model Volvo FH16 jedna od slika bila je krdo divljih konja.

“Volvo FH16 je najmoćniji serijski proizveden kamion na svijetu i prirodno je da puca od snage, ali nismo željeli da izgleda agresivno. Naprotiv, treba pokazati svoju moć na prefinjen način. Gracioznost divljih konja bila je fantastična inspiracija – oni svoju snagu i slobodu izražavaju na elegantan način”, kaže Asok George.

Volvo Dizajniranje kamiona 02

Tabla sa inspiracijama za novi Volvo FMX su različite slike teških radnih uslova i izdržljivih materijala. Krajnji rezultat je kamion koji je robustan i spolja i iznutra.

“Slika Jamesa Bonda dobro opisuje karakter novog Volvo FMX-a. Agent 007 izgleda odlično u smokingu, ali je isto toliko atraktivan i poslije borbe. Isto važi i za novi Volvo FMX, ona mora biti kul, čak i poslije nekoliko teških udaraca”, navodi Asok George. Još jedan aspekt rada je razumijevanje i ugrađivanje zakonskih propisa u proces projektovanja, što također ima veze sa funkcionalnošću kamiona.

“Velika maska hladnjaka na novom kamionu Volvo izgleda kao da je sa razlogom velika. Novi kamion dobija dizajn prepoznatljiv za identitet porodice, ali najvažnije je da je oblikovan na određeni način, jer je motorima EuroVI potrebno više zraka. Dakle, činjenica da su naši kamioni sada još više ekološki efikasni, utjecala je i na prirodu dizajna”, kaže Asok George.

Volvo Dizajniranje kamiona 04

Od skice do gotovog proizvoda

Kada je definisana jasna vizija cijele serije, sljedeći izazov bio je da se realizuje svaki model posebno, da se uzmu u obzir sva tehnička ograničenja i proizvodni zahtjevi, ali da se ne izgubi originalna vizija.

“Počeli smo skicirati našu novu seriju kamiona daleke 2006. godine, a vozila će se viđati na cestama još čitav niz godina. Sve to u velikoj mjeri utječe na našu sposobnost da zamislimo budućnost, tako da je tačno da dizajn predstavlja i kreativnost, ali i ugrađivanje željene budućnosti u stvarnost. To je metodički zanat zasnovan na našem znanju, shvatanju naših kupaca i šire zajednice”, kaže Rikard Orell.

Kategorije: Komercijalna vozila