Volkswagen povećava prodaju komercijalnih vozila

volkswagen komercjalna vozila 2015

Volkswagen povećava prodaju komercijalnih vozila

Volkswagen Commercial Vehicles sa uspjehom je započeo 2015. godinu, sa 30.600 prodanih vozila u januaru.

Najinteresantnije tržište za ovog proizvođača, svakako je Zapadna Evropa, gdje je prodano 19.500 komercijalnih vozila, odnosno zabilježen rast prodaje od 2,8%. Najbolji prodajni rezultati postignuti su u Velikoj britaniji, gdje je prodaja povećana za 14,9% i Španiji sa 12%. Na domaćem, njemačkom tržištu, zabilježeno je povećanje tržišnog udjela za značajnih 4,8%.

Međutim, u zemljama Južne Amerike primijetan je značajan pad prodaje od 29,8%, što se tumači teškim ekonomskim uslovima. Pad prodaje nije mimoišao ni Istočnu Evropu, Rusiju ni Azijsko-Pacifičku regiju, dok je u Arici prodaja ostala gotovo nepromijenjena, sa padom od tek 1%.

Ipak, neki rezultati ohrabruju, značajno povećanje prodaje u zemljama Srednjeg Istoka iznosilo je 12,8%, a posebno u Turskoj, za čak 16,1%.

Kategorije: Komercijalna vozila