Aeristech razvio revolucionarni električni turbo punjač

elektricni turbo punjac - aeristech -01

Aeristech – Razvoj električnih kompresora

Aeristech je britanska (High-tech innovation company) kompanija koja se bavi inovacijama na polju „čistih“ tehnologija, odnosno primjeni električno pokretanih kompresora za sabijanje zraka na SUS motorima.

Aeristech je već demonstrirao, u saradnji sa kompanijom MAHLE-om, svoj 48v eSupercharger na 3-cilindarskom motoru radne zapremina 1,2 litra, sa kojim je pri pritisku punjenja od 33 bara na 2.000 okr/min, postigao 313 Nm okretnog momenta uz maksimalnu snagu od 193 kW (cca 260 KS).

Istovremeno, u kompaniji Ricardo sproveden je program korištenjem WAVE simulacija u kojim je benzinskom motorom radne zapremine 2,0 litra, opremljenim eSuperchargerom snaga povećana za 80%, odnosno izmjerena je trajna snaga od 221 kW (cca 300 KS).

elektricni turbo punjac - aeristech -02

Najnovija vijest odnosi se na činjenicu da su termodinamički problemi riješeni, te da ovakav sistem može održati kontinuiran pritisak od 2,5 bara, neovisno od ostalih sistema motora. Prednosti su očigledne. Rad kompresora i turbokompresora (protok i pritisak) ovisan je o radu motora, dok se elektromotor koji pokreće kompresor napaja iz baterije, uz to, elektronski sistem nadzire njegov rad i osigurava da motor dobije potrebnu količinu zraka u pravom trenutku. Ovakav kompresor može raditi pri brzinama i do 150.000 okr/min, a vrijeme reakcije od praznog hoda do makimalnog broja okretaja je svega 0,4 sekunde. Na taj način eliminisani su svi nedostaci koji su bili vezani uz rad sistema za opskrbu motora zrakom pod pritiskom.

Kompanija Aeristech kontinuirano radi na razvoju ovakvih sistema, koji dizajnirani za putnička vozila mogu raditi na naponu od 12 – 48 V, ili na visokom naponu 200 – 400 V, primijenljivo na hibridnim sistemima ili gorivim ćelijama.

Već sada postoje spekulacije da bi neki proizvođači mogli usvojiti ovakav sistem kao OEM, te ga počeli primijenjivati tokom 2016 – 2017. godine.

elektricni turbo punjac - aeristech -03

Kategorije: Nova tehnologija