Porsche BH anketira kupce ovlaštenih servisa

anketa zadovoljstva kupaca porsche Customer-Satisfaction

Porsche BH anketira kupce ovlaštenih servisa

Ispitivanje zadovoljstva kupaca uslugom u ovlaštenom servisu provodi se u svim zemljama koje imaju importerski ugovor sa nekim od proizvođača iz Volkswagen koncerna. U našoj zemlji se ovakvo anketiranje provodi od 2008. godine.

„Volkswagen koncern na prvo mjesto svoje globalne strategije stavlja zadovoljstvo kupca. Porsche BH, importer za Bosnu i Hercegovinu, već osam godina provodi anketiranje na temu zadovoljstvo kupaca uslugom u ovlaštenom servisu. Anketiranje se vrši telefonski, a sprovodi se po strogim smjernicama proizvođača. U anketnom upitniku se nalaze pitanja vezana za servisne suštinske procese, a odgovori kupaca nam daju jasne smjernice o stepenu zadovoljstva uslugom, ali i proizvodima“, ističe Omer Kozadra, menadžer Postprodaje Porsche BH.”

„Nivo zadovoljstva bosanskohercegovačkih kupaca je na zavidnom europskom nivou. Da su naši ovlašteni Volkswagen, Škoda, Audi i Seat partneri stručni i dobro usavršeni dokazuje i činjenica da se tokom zadnjih godina naši servisi nađu među najuspješnijim u izboru Top 100 svjetskih servisa. Naše kupce molimo da i dalje sarađuju sa nama i odvoje svoje vrijeme za anketiranje (koje traje maksimalno 11 minuta) i tako nam pomognu da budemo još bolji“, dodaje Kozadra.

Kategorije: Vijesti