Aerodrom u Dusseldorfu uveo sistem za automatsko parkiranje

Ray sistem Parking Duesseldorf Airport

Aerodrom u Dusseldorfu uveo sistem za automatsko parkiranje

Na velikim aerodromima jedan od najvećih problema je pronalaženje slobodnog parking mjesta, uz to da je blizu terminala i prihvatljive cijene. U Njemačkoj na aerodromu u Dusseldorfu pokrenut je sistem automatskog parkiranja koji bi mogao rješiti ove probleme.

Naime, uveden je sistem automatskog parkiranja, a nazvan je “Ray” i trenutno pokriva samo određeni broj parking mjesta. Međutim, ako se prva testna faza pokaže uspješnom, očekuje se da će ovaj sistem ući u širu primjenu.

Ray sistem Parking Duesseldorf Airport 01

Sistem izgleda impresivno, a on radi na principu tako što se vozač zaustavi na označenom mjestu na parkingu, uzme karticu i prepusti “Ray” sistemu da ‘preuzme’ njegov automobil. Tada po automobil dolaze velika robotizovana kolica koja podiže automobil sa zemlje i prenosi ga na slobodno parking mjesto. Kada se vozač vrati po svoj automobi sistem ga vraća na isto mjesto.

“Ray” sistem je programiran da preuređuje pozicije parkiranih automobila, pa će tako automobile koji su duže vremena parkirani prebaciti na najudaljenija parking mjesto. Komunikacija vozača sa automatizovanim parking sistemom omogućena je preko aplikacijom za pametni telefon.

Kategorije: Nova tehnologija