Grupa Renault i EEM na Port Santu stvaraju prvi “pametni otok”

Grupa Renault i EEM na Port Santu stvaraju prvi “pametni otok”

Grupa Renault, vodeći proizvođač električnih vozila u Europi i EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA, društvo za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije na portugalskim otocima Madeira i Porto Santo, objavili su uvođenje pametnog električnog ekosistema na otoku Porto Santo.

Taj ekosistem dio je inovativnog programa održivog otoka „Smart Fossil Free Island” (Pametan otok bez fosilnih goriva), koji na otok Porto Santo uvodi vlada Autonomne regije Madeira. Cilj programa je promocija prijenosa energije na otoku. Društvo EEM, koje je pritom zaduženo za energetske projekte i električnu mobilnost izabralo je Grupu Renault za partnera u programu održivog otoka za rješenje električne mobilnosti.

Na ovom prvom „pametnom“ otoku na svijetu za povećanje energetske neovisnosti i promicanje proizvodnje čiste energije upotrebljavaju se električna vozila, baterije u drugom životnom vijeku, pametno punjenje i baterije iz vozila za opskrbu mreže (V2G). Grupa Renault, EEM i njihovi partneri na ostvarenju ovoga projekta, za koji se očekuje da će trajati 18 mjeseci, rade od početka godine.

„Drago nam je da smo započeli saradnju sa EEM-om i regionalnom upravom Madeire pri stvaranju ovog jedinstvenog električnog ekosustava, koji dokazuje u kolikoj mjeri prijelaz na električni pogon mijenja naš svakodnevni život – osim same mobilnosti. Naš je cilj razviti model koji će se moći prenijeti i na druge otoke, na eko-područja i u gradove, a ujedno želimo ostvariti široku rasprostranjenost rješenja električne mobilnosti koja će biti dostupna svima“, rekao je Eric Feunteun, direktor za električna vozila i nove poslovne programe.

Ovaj projekt pokazuje kako Grupa Renault djeluje u javnim i privatnim partnerstvima kako bi pomogla u ostvarenju održivih rješenja mobilnosti za sve, što je u potpunosti u skladu sa strategijom Grupe da postane važan akter u električnim ekosistema i ponuditelj rješenja pametne mobilnosti za gradove budućnosti.

Kategorije: Vijesti