Električni Renault Truck D

renault_trucks_d_electrique_guerlain_montage

Električni Renault Truck D

Kao dio istraživanja zasnovanog na održivom razvoju, Renault Trucks i Guerlain trenutno testiraju eksperimentalno, potpuno električno pokretano vozilo. To je kamion Renault Trucks D, ukupne dozvoljene mase 16 tona, koji u funkciji organizacije Speed Distribution Logistique vrši svakodnevnu dostavu za Maison de Parfums & Cosmétiques boutiques u Parizu.

renault_trucks_d_electrique_guerlain_7

Testni period u trajanju od gotovo 2 godine bit će sprovaeden do kraja 2015. godine, kada će biti i završene procjene i ekspertize njegovih mogućnosti, kao i primijenjenih tehnologija u raealnim eksploatacionim uslovima.

renault_trucks_d_electrique_guerlain_6

Kamion će do tada obavljati distribuciju svakdnevno, a period punjenja baterija je od 19h do 02h. Osnovne prednosti ovakvog sistema su gotovo bešuman rad i izostanak emisije polutanata. Kamion koji će obavljati distribuciju je Renault Trucks D, sa međuosovinskim rastojanjem 4.700 mm, ukupne dozvoljene mase 16,3 tone, od čega korisne nosivosti 6 tona.

renault_trucks_d_electrique_guerlain_1

Pokreće ga asinhroni elektromotor snage 103 kW (400 V), koji se napaja iz 2 Li-Ion baterijska bloka kapaciteta 170 kWh, ukupne mase 2 tone. Prenos snage odvija se preko mjenjača ZF 6S800 TSO ručni sa pneumatskom aktivacijom, a maksimalni domet je 120 km. Baterije se pune priključenjem na električnu mrežu 380 V 64 A, u trajanju od 7 sati.

Kategorije: Komercijalna vozila