Kasni Duke 200

KTM Duke 200 – Tek u junu 2012.

Čelnici KTM nisu se ni nadali da će prodaja KTM Duke 200 na azijskom i indijskom tržištu dovesti do kašnjenja prodaje u evropi. Evropski kupci će još ćemo nek vrijeme morati sačekati dok u prodajne salone stigne Duke 200.

Prodaja je krenula u januaru na tržištima Malezije, Južne Amerike i Indije, a prodan je u više od 3.000 primjeraka. Kako bi zadovoljio zahtijeve navedenih tržišta, KTM je napravio nepopularan potez i odgodio njegov dolazak u Europu do juna tekuće godine.

Kategorije: Vijesti