Servis kvačila – Lamela i zamajac (Video)

Servis kvačila – Lamela i zamajac (Video)

Ispravnost kvačila vrlo je važna za svaki automobil, pa je važno redovno voditi brigu o ovom segmentu.

Za sistem kvačila nema propisanog redovnog servisa, već se servis/zamjena radi po potrebi i istrošenosti. Otkazivanjem sistema kvačila može nam prouzrokovati dosta neprijatnosti na putu, npr. prilikom otkazivanja lamele automobil može ostati nepomičan na putu. Kao i sve druge važne segmente automobila, tako i set kvačila, treba redovno kotrolisati i to od strane stručnih lica.

Kategorije: Video servis