Video servis: Kočioni diskovi

Video servis: Kočioni diskovi

U trećem prilogu donosimo vam tehničke savijete o redovnom i pravilnom održavanju kočionog sistema na vašem automobilu. U prilogu se govori kako i kad treba vršiti kontrolu kočionog sistema, na koje dijelove treba obratiti pažnju. Takođe, govori se i važnosti kočionog sistema, te mogućim lošim posljedicama u sličaju da se kočioni sistem zapostavi i ne servisira na vrijeme.

Kategorije: Video servis