Kompanija Volvo Cars unaprijeđuje razvoj tehnologije autonomne vožnje

Kompanija Volvo Cars unaprijeđuje razvoj tehnologije autonomne vožnje

Kompanija Zenuity, koja razvija programsku opremu za računarski podržanu i autonomnu vožnju, bit će podijeljena na dva dijela radi što boljeg iskorištenja potencijala svojih dosadašnjih zaključaka.

Jedan dio predstavlja novu samostalnu kompaniju u vlasništvu Volvo Cars koja će se fokusirati na razvoj i komercijalizaciju programske opreme za nenadziranu autonomnu vožnju.

Drugi dio, pod okriljem kompanije za automobilsku sigurnosnu opremu Veoneer, usmjerit će se u daljnji razvoj i komercijalizaciju naprednih sistema za pomoć vozaču.

Zenuity je trenutno zajedničko preduzeće kompanija Volvo Cars i Veoneer sa jednakim udjelom. Pod zajedničkim vlasništvom Zenuity je razvio snažnu platformu kompjuterske programske opreme za napredene sisteme za pomoć vozaču i autonomnu vožnju, na kojoj će graditi oba dijela i koju će dalje razvijati.

U skladu sa dogovorima, poslovanje kompanije Zenuity i zaposleni u švedskom Göteborgu i kineskom Šanghaju biće premješteni u novu kompaniju u vlasništvu Volvo Cars. Poslovanje i zaposleni u poslovnim jedinicama u Njemačkoj i SAD prelaze pod okrilje kompanije Veoneer.

Dio kompanije Zenuity u vlasništvu Volvo Cars usmjerit će snage u razvoj programske opreme za nenadziranu autonomnu vožnju, koja će biti implementirana u sljedeću generaciju vozila na osnovu prilagodljive produktne arhitekture (SPA2) Volvo. Nova kompanija ostaje odvojena od kompanije Volvo Cars i upravljaće vlastitim distribucijskim kanalima.

“Kompanija Volvo Cars je odlučna u tome da u svoju sljedeću generaciju vozila uvede sigurnu, nenadziranu autonomnu vožnju na autocestama”, rekao je izvršni direktor kompanije Volvo Cars, Håkan Samuelsson. “Ti novi ciljevi biće lakše ostvarivi zato što će nova kompanija moći u potpunosti da se posveti tom razvoju.”

“Nova kompanija će razvijati programsku opremu za sigurnu i naprednu autonomnu vožnju”, rekao je Dennis Nobelius, izvršni direktor kompanijue Zenuity. “Smatramo da će ubuduće broj globalnih platformi za kompjutersku programsku opremu za autonomnu vožnju biti ograničen. I jednu od takvih platformi namjeravamo da razvijemo.”

Predviđeno je da će nova kompanija pokrenuti svoje poslovanje najkasnije u trećem kvartalu 2020. godine.

Kategorije: Vijesti