BMW i Continental

Saradnja: BMW i Continental

bmw and conti

BMW Group i Continental proširili svoju saradnju u polju sistema za pomoć vozačima. U januaru, ove dvije kompanije potpisale du sporazum na osnovu kojeg zajednički razvijaju elektronski ko-pilot sistem koji može da podrži u visokoj mjeri automatizovanu vožnju.

Glavni cilj ovog istraživačkog partnerstva je da se obezbjede pripremljene funkcije automatizovane vožnje za implementaciju do 2020. godine i kasnije. Zajednički projekat između BMW Group i Continental zamišljen jr da počne ove godine i da se okonča naredne.

U vremenu od dvije godine, razvijen bi bio određeni broj prototipova koji bi obezbjedili visoko automatizovanu vožnju na putevima. Testiranje bi se izvršilo preko odabrane grupe obučenih testnih pilota za ovaj sistem.

Kategorije: Vijesti