Kia i SK Innovation zajedno do boljeg ekosistema baterija

Kia i SK Innovation zajedno do boljeg ekosistema baterija

Kompanija Kia Motors je kao dio grupacije Hyundai Motor Group (HMG) s kompanijom SK Innovation Co. dogovorila saradnju pri razvoju održivog ekosistema za baterije električnih vozila (EV), koji je od ključnog značaja za budućnost industrije mobilnosti.

Partneri su predstavili plan saradnje na različitim poslovnim područjima koja se odnose na industriju baterija EV, uključujući i načine prodaje, servisiranje, ponovnu upotrebu i preradu baterija.

Stabilan dobavljački lanac i veća dodana vrijednost s cijelim životnim ciklusom baterija

Saradnja proizlazi iz obostrane potrebe za kreiranjem lanca vrijednosti baterije i jačanjem ekološke prihvatljivosti poslovnih operacija koje pokrivaju cijeli životni ciklus baterija za električna vozila.

Za razliku od postojećih saradnji među ponuđačima mobilnosti i proizvođačima baterija, koji su fokusirani na isporuku baterija, saradnja sestrinskog dueta Hyundai-Kia i kompanije SK želi dostići ciklus upotrebe baterije za koji se koristi izraz Baterija kao usluga (BaaS – Battery as a Service), a koji uključuje najam usluge. Tako bi se proširila saradnja između pružaoca rješenja mobilnosti i ponuđača baterija.

Partneri namjeravaju ojačati stabilnost dobavljačkog lanca baterija i napraviti cijeli ciklus resursa od prerade do proizvodnje, smanjiti emisije ugljika, optimizirati dizajn baterije i EV-ova i ponovnu upotrebu baterija i kreirati sinergije.

Na početku saradnje partneri su fokusirani na početni postupak sakupljanja i provjeravanja baterijskog sklopa Kijinog električnog modela Niro EV.

Učesnici projekta trenutno traže rješenja koja mogu maksimalno povećati vrijednost i ekološku prihvatljivost EV baterija. Ta rješenja uključuju ponovnu upotrebu baterija, koje nisu više upotrebljive u vozilima, za različite svrhe kao što su npr. sistemi pohranjivanja energije (ESS – Energy Storage Systems), te recikliranje baterija, koje izdvaja vrijedne metale kao što su litijum, nikl i kobalt.

Jačanje konkurentnosti na području ponovne upotrebe baterija u eri električnih vozila

Ove inovacije će po predviđanjima povećati vrijednost i konkurentnost industrije recikliranja baterija koja će biti stub nove ere električnih vozila.

Pored toga će Kia i SK Innovation udružiti svoju poslovnu infrastrukturu i proširiti mogućnosti svojih različitih djelatnosti kako bi osnažili konkurentnost na području ponude baterija i ubrzali rast s tim povezanih sektora.

“Kijina saradnja sa SK Innovation, dobavljačem baterija prvog ranga za našu električnu globalnu modularnu platformu (E-GMP), koja će biti predstavljena 2021. godine, označava kritičan prvi korak u maksimiziranju sinergija među pružaocima usluga mobilnosti i proizvođačima baterija,” rekao je Youngcho Chi, predsjednik i vođa inovacija u HMG. “Očekujemo da će ta saradnja igrati vrlo pozitivnu ulogu u jačanju naše konkurentnosti na području mobilnosti i u obogaćivanju ekološki prihvatljivijih električnih vozila.”

“Saradnja grupacije Hyundai-Kia, koja je među najbrže rastućim na području električnih vozila na globalnom tržištu, i SK Innovation, koja ima napredne tehnologije na području razvoja i recikliranja baterija, izuzetno je važna, jer smo udružili snage u saradnji na području cijelog ciklusa EV-ova,” rekao je Dongseob Jee, predsjednik baterijskog odjeljenja u SK Innovation. “Kompanije će stvoriti besprijekoran sistem koji će istraživati nove poslovne mogućnosti u cijelom lancu vrijednosti baterija.”

Grupacija Hyundai-Kia i dalje će širiti saradnju s globalnim igračima s područja baterija kako bi otkrili nove poslovne mogućnosti i unaprijedili tehnologiju

Pored saradnje sa SK Innovation Kia saradnjom s globalnim igračima, specijalistima za ponovnu upotrebu baterija, kao što su npr. Korea Hydro & Nuclear Power Co., Wärtsilä, OCI i Hanwha Solutions želi osigurati i otvoriti nova tržišta. Grupacija HMG pomoću saradnje sa SK Innovation Co. namjerava temeljito ojačati svoju tehnološku konkurentnost s tehnologijom i infrastrukturom kao i raširiti svoja područja poslovanja.

Kategorije: Vijesti