Volvo Cars planira znatno smanjiti emisiju CO2

Volvo Cars planira znatno smanjiti emisiju CO2

Kompanija Volvo Cars počinje sa provođenjem jednog od najambicioznijih planova u automobilskoj industriji, kojim do 2025. godine namjerava smanjiti svoju emisiju CO2 za 40 posto u cjelini, u odnosu na 2018. godinu.

To je prvi, odlučujući korak kompanije Volvo Cars na putu da do 2040. godine postane klimatski neutralna.

Plan obuhvata konkretne mjere u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine koji se zalaže za ograničenje globalnog zagrijavanja na 1,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa.

Ambicije kompanije Volvo Cars koje želi da ostvari do 2040. godine sežu dalje od smanjenja emisija plinova potpunom elektrifikacijom, što je još jedna oblast u kojoj kompanija prednjači. Volvo Cars će se posvetiti oblasti emisija CO2 u okviru svoje proizvodne mreže, svojih širih aktivnosti i lanca isporuke, kao i u okviru recikliranja i ponovne upotrebe materijala.

Jedan od kratkoročnih koraka kompanije Volvo Cars na putu ka zadatom cilju jeste implementacija serije ambicioznih, momentalnih mjera u zalaganju za sveobuhvatno 40-postotno smanjenje CO2 emisije po vozilu do 2025. godine, u odnosu na 2018. godinu. Kompanija se također zalaže za to da do tada postigne klimatsku neutralnost svoje svjetske proizvodne mreže.

“Svoju kompaniju mijenjamo primjenjujući konkretne mjere, a ne simboličkim obećanjima”, izjavio je Håkan Samuelsson, izvršni direktor. “Volvo Cars će svoje sile usmjeriti u oblasti nad kojima ima kontrolu, dakle na svoje postupanje i emisije plinova naših vozila. Svoje snabdjevače i energetski sektor ćemo pozvati da nam se pridruže u zalaganjima za klimatski neutralnu budućnost.”

Da bi do 2025. godine ostvarila 40-postotno smanjenje svoje CO2 emisije, kompanija je zacrtala brojne visoke ciljeve za različite oblasti rada. Zastupljenost potpuno električnih vozila u visini od 50 posto globalne prodaje je prioritetni cilj koji je postavljen do 2025. godine i predstavljat će 50-postotno smanjenje emisija karbona po vozilu u odnosu na 2018. godinu. 

Drugi kratkoročni ciljevi su 25-postotno smanjenje emisija CO2 u globalnom lancu isporuke do 2025. godine, 25-postotni udio reciklirane plastike u novim vozilima marke Volvo do 2025. godine i 25-postotno smanjenje emisija karbona u sveobuhvatnom postupanju kompanije, uključujući i proizvodnju i logistiku.

Kompanija Volvo Cars je prvi konvencionalni proizvođač vozila koji se obavezao na sveobuhvatnu elektrifikaciju svog voznog parka i napuštanje proizvodnje vozila koja pokreće samo motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Od ove godine nadalje će svako novo vozilo Volvo biti elektrificirano, a upravo na tržište stiže i prvo potpuno električno vozilo XC40 Recharge.

XC40 Recharge je prvo vozilo iz nove serije Recharge. Naziv Recharge će obuhvatati sve modele Volvo s potpuno električnim ili plug-in hibridnim pogonom. Kompanija Volvo Cars serijom Recharge želi dodatno povećati prodaju svojih elektrificiranih vozila te na različite načine podstaći vozače plug-in hibrida da, u što je moguće većoj mjeri, koriste način Pure.

Kategorije: Vijesti